Бавария Еъркондишън Инженеринг ООД

Услуги

Услуги


Предоставяните от Бавария Еъркъндишън Инженеринг ООД услуги обхващат всичи фази на инвестиционния процес

Проектиране

Проектиране

Предпроектни проучвания
Изготвяне нa концепция
Търсене и предлагане на зелени и енергийно-ефективни решения
Идейно проектиране
Техническо проектиране
Работно проектиране
Изготвяне на спецификации
Контрол и координация на проектните разработки
Съгласуване на проекта

Управление на строителни проекти

Управление на строителни проекти

Изготвяне и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Ръководство на строителния обект
Документация
Контрол на разходите и изпълнението на строителния график

Консултантски услуги при поддръжка на сградни иинсталации

Консултантски услуги при поддръжка на сградни иинсталации

Анализ на функционалните параметри на сградните инсталации
Предложения за техническо оптимизиране на работата на исталациите
Консултантски услуги за отстраняване на проблеми

 

Правни и административни услуги

Правни и административни услуги

Правни услуги при осъществяване на административни процедури по българското законодателство относно устройство на територията, одобряване на инвестиционни проекти и получаване на разрешения за строеж, процедури по изменения/допълнения и др.

Договаряне и изготвяне на договори за проектиране, за строителство, консултации и проектмениджмънт, строителен надзор

Правна помощ по процесуални производства за разрешаване на строителни спорове

Регистрации и преобразувания на компании
 

BAE
BAE

БАВАРИЯ ЕЪРКОНДИШЪН ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ДДС номер: BG175803035

Адрес на офиси в България:

1799 София, ж.к. Младост 2, бл. 254, офис 1
9009 Варна, бул. Сливница 166а, етаж 5, офис 39/40

Адрес на регистрация в България: 1712 София, ж.к. Младост 3, бл.325Б, вх. А, ап.16
Адрес на регистрация и офиси в Германия:
96450 Кобург, ул. Растщрасе №20
94469 Дегендорф, ул. Итцлингер Вег №2
  НАЧАЛО
ПРОЕКТИ
Фирмен профил
Услуги
Кариери
КОНТАКТИ

BG EN DE